English | Hebrew

  לאחרונה יצאנו בשרות נוסף בתחום מערכות האנרגיה הסולארית – אחזקה שוטפת.

  האחזקה מתבצעת בזמן ביקור בקרת איכות אחת לכמה חודשים באתר/ים וביצוע כמה פעולות אפשרויות:

  1. שטיפת פנאלים.

  ברשות יינו רכב שטיפה ראשוני מסוגו עליו הורכבה מערכת שטיפה ייחודית שהותאמה ע"י GREENPANEL במיוחד לצורך שטיפת מערכות אנרגיה סולארית והיא כוללת: מכשיר קיטור מתקדם עם מים העוברים סינון דרך מתקן מיוחד של חברת UET הכולל טיפול במים למניעת אבנית ומניעת קורוזיה ע"י שימוש במים מאוזנים כמו כן הטיפול במים משאיר כמות כלור מבוקרת היוצרת חיטוי כנגד חיים ביולוגיים המביא לניקיון של הפנאלים בצורה הטובה ביותר לשמירה על אורך חיי הפנאלים, שמירה על מעבר חום ואנרגיה ועלייה בתפוקת החשמל.

  כיוון שאנו בעלי ניסיון רב ביישום מערכות אנרגיה סולארית החל מבניית קונסטרוקציה ועד חיבור המערכת מבחינה חשמלית היה באפשרות יינו להרכיב מכונת שטיפה מדויקת ורגישה למערכות הללו.

  2. ניקוי ממירים.

  יש לנו את הידע מול ספקי הממירים כיצד לנקות את הממירים כדי שיאריכו ימים. הניקוי מתבצע בפילטרים ע"י שאיבה.

  3. בדיקת מערכת הניתור של הממירים.

  ישנה באפשרות יינו לבדוק את תקינות מערכת הניתור של הממירים ע"י בדיקת מערכת האינטרנט של ספק הממירים ובכך לוודא שאכן הניתור מעביר נתוני אמת כפי שקיימים בשטח.

  4. בדיקה חשמלית מעמיקה.

  אנו מבצעים בדיקה חשמלית מקיפה על כל הסטרינגים, חיבורי פקטים וחיבורים פיזיים של כל הקונקטורים של הפנלים.

  5. גיזום עצים.

  בעיית ההצללה הינה מרכזית בייצור תקין של אנרגיה סולארית. ככל שהזמן עובר עצים בסביבה גדלים ויוצרים הצללה לא מתוכננת ולא מבוקרת. בביקורינו באתר אנו מוודאים כי אין הצללה הנגרמת מעצים ובמידה וקיימת בעיה כזו יש ברשות יינו את הציוד הדרוש לגיזום הצמחייה המפריעה.

  מבצעי ביקור בקרת האיכות הינם עובדים מקצועיים בתחום ההתקנות בעלי ניסיון וידע נרחב מהשטח וכמובן בעלי אישורי עבודה בגובה ולכן הבדיקות הינן מקיפות, יסודיות ובאחריות מלאה מבחינה מקצועית.